I tutori ricevono i seguenti riepiloghi via email: